COOKIES

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Cookie (po anglicky koláčik, oblátka, sušienka) je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači (alebo smartfóne alebo tablete) používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto. Pri ďalšej požiadavke prehliadača na stránku z toho istého webového sídla (prakticky z tej istej domény napríklad passwords.example.org) potom prehliadač posiela späť serveru aj uložené cookie alebo viac cookies, ktoré si pýta už v hlavičke stránky. V prípade dočasných cookies sú informácie zapamätané len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session) daného sídla, v prípade permanentných cookies aj pri ďalších návštevách až do uplynutia platnosti cookies, alebo ich odstránenia (vymazania) používateľom.

Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Ukladajú sa do nich najčastejšie používateľské predvoľby (napríklad jazyk) a pod. Názov cookie – sušienka je odvodený z anglosaského zvyku ponúknuť návšteve obľúbenú sušienku na vytvorenie príjemnejšej atmosféry. Cookies majú viaceré výhody ale môžu byť aj zneužité na sledovanie užívateľa, preto je dôležité rozumieť ich účelu, čo umožňuje zvoliť správne nastavenie prehliadača a rozhodnutie o tom, či prijať alebo zamietnuť prijatie a ukladanie cookies.

Typy nami používaných cookies:

Cookies, ktoré môžeme využívať aj bez vášho súhlasu

Naše webstránky využívajú súbory cookies na získavanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch webu, zapamätanie si užívateľských nastavení, pre nevyhnutné fungovanie webových stránok. Súbory cookie sa budú používať iba na uvedený účel. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení na tejto stránke.

 1. Microsoft: systémové cookies, ktoré držia session mažú sa po 30 minútach od nečinnosti užívateľa, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

 2. Facebook: Tracking, Remarketing, sledovanie konverzie, obsluha like a share buttonov na blogu + mechanizmus komentárov,uchovávajú sa po dobu ktorú určí poskytovateľ danej služby (3 mesiace), Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

 3. Google Analytics: Tracking a analýza správania na webe, získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky,uchovávajú sa po dobu, ktorú určí poskytovateľ danej služby (6 mesiacov), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Cookies, ktoré využívame len s vaším súhlasom:

Používame reklamné cookies za účelom prispôsobenia reklamy a podpory predaja.

 1. AdWords: Tracking, Remarketing, sledovanie konverzie, identifikácia v rámci reklamnej siete Google AdWords, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing), uchovávajú sa po dobu ktorú určí poskytovateľ danej služby (24 mesiacov), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Tieto cookies sú používané na nasledovných stránkach:

 1. www.slovaknet.sk – AdWords, Facebook, Google Analytics, Microsoft

 2. www.sslmarket.sk - AdWords, Facebook, Google Analytics, Microsoft

 3. www.zoner.sk - AdWords, Facebook, Google Analytics, Microsoft

 4. www.inshop.sk - AdWords, Facebook, Google Analytics, Microsoft

 5. www.inpage.sk - AdWords, Facebook, Google Analytics, Microsoft

Používame Google Analytics

Naša stránka používa službu Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Súčasťou spracúvania týchto údajov je ich prenos spoločnosťou Google na servery umiestnené v Spojených štátoch amerických. Google tieto informácie používa pre účely vyhodnocovania užívania stránky. Tiež ich používa pre možnosť poskytovania ďalších služieb, ktoré sa týkajú niektorých činností na stránke. Sú tiež potrebné na účely používania internetu ako takého. Google môže poskytovať tieto informácie ďalším (tretím) osobám, ak to bude požadované zákonom alebo príslušnou inštitúciu alebo ak budú takéto tretie osoby spracúvať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 1. Prehľady zobrazenia v reklamných sieťach Google

 2. Remarketing – zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prehliadaných produktov

 3. Rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát) Viac informácií o spracúvaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google - Ako zakázať sledovanie Google Analytics.

Pokiaľ nechcete poskytovať tieto cookies službe Google Analytics, môžete použiť plugin od spoločnosti Google na linku Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page. Po inštalácii do vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej informácie odosielané.

Používame sledovacie (reklamné) súbory cookie

Tieto cookie nám umožňujú sledovať vašu aktivitu na našich stránkach, stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. Je pomocou nich možné spojiť každú návštevu s informáciami, ktoré návštevník o sebe poskytol. Návštevník je anonymný a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Údaje cookies sú použité na personalizáciu reklám a obsahu stránky. Reklama je cielená na základe anonymného správania užívateľa na stránke.

Funkčné (systémové) cookies

Všetky funkčné cookies sú anonymné a uchovávajú informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku jej užívateľom. Umožňujú napr. uložiť vašu geografickú polohu alebo váš jazyk. Údaje sa využívajú len na veľmi obmedzený účel a sú uchovávané len po dobu 30 minút od nečinnosti užívateľa. Nie sú našou spoločnosťou ako prevádzkovateľom používané k iným účelom.

DOBA, PO KTORÚ SÚ UCHOVÁVANÉ JEDNOTLIVÉ COOKIES A TYPY COOKIES

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy:

 1. krátkodobé tzv. "Session cookie" ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zavriete, resp. 30 minút od nečinnosti užívateľa

 2. dlhodobé tzv. "Persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Ďalšie typy cookies:

 1. ďalej sú tzv. cookies tretích strán, ktoré pochádzajú od iných poskytovateľov, než je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ internetovej stránky. Používajú sa na reklamné účely, personalizovanie reklamy alebo na internetovú štatistiku.

 2. súbory „flash“ cookies – tieto sa ukladajú do vášho počítača ako dátové prvky internetových stránok. Deje sa tak vtedy, ak internetové stránky prevádzkujete pomocou Adobe Flash. Flash cookies nemajú časové obmedzenie.

Prenášanie údajov tretím stranám

Údaje cookies nie sú poskytované ďalším osobám – tretím stranám.

AKO SI MÔŽEM UPRAVIŤ COOKIES V MOJOM PREHLIADAČI?

Otvorte si „NASTAVENIA“ svojho prehliadača (internetového prehliadača, ktorý používanie na prezeranie webových stránok, t. j. napr. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera či Safari) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Údaje cookies tiež môžete nastaviť na našej stránke keď sa vám otvorí lišta s ponukou cookies.

MÔŽEM ZABLOKOVAŤ UKLADANIE COOKIES?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

CHCEME VÁS VŠAK UPOZORNIŤ, ŽE ZAKÁZANIE COOKIES MÔŽE OVPLYVNIŤ NIEKTORÉ FUNKCIONALITY STRÁNKY A NIEKTORÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY NEMUSIA FUNGOVAŤ.

Nastaviť cookies môžete tiež na nižšie uvedených linkoch:

Google Chrome

Firefox

Edge

Internet Explorer

Opera

Safari

Možno používate iný prehliadač, v takom prípade navštívte oficiálnu stránku prevádzkovateľa daného prehliadača a na nej nájdete aj informácie ako mazať a zakázať cookies. Ak chcete zistiť viac informácií o cookies, navštívte stránky http://www.allaboutCookies.org/ alebo https://ico.org.uk/for-the-public/online/Cookies/.

Prevádzkovateľ, spoločnosť ZONER s.r.o.

Tieto podmienky sú účinné od 25.5.2018

Posledná aktualizácia: 21.9.2021